Podcast Uppdrag 54 Hur mycket kan du om Barnkonventionen?

November 13, 2013  

Vi har vår första intervju på vår podcast-sidan med Anna Sibinska, engagerad i kultur och miljöfrågor, ledamot i Västra Götalandsregionen Kulturnämnden och ordförande i Göteborgs Stads Centrum.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App