Podcast Uppdrag 54 Hur mycket kan du om Barnkonventionen?

November 11, 2013  

Barnen från tisdagsgruppen skapade den här radiojingel. Det handlar om artikel 2 ur Barnkonventionen som säger: Rättigheterna är desamma för alla världens barn. Detta oavsett  var du bor, vilka föräldrar du har, om de är fattiga eller rika, vilken hudfärg du har, vilket språk du talar eller vilken tro du har. Inga barn ska på något sätt diskrimineras eller behandlas sämre, alla har lika värde.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App