Podcast Uppdrag 54 Hur mycket kan du om Barnkonventionen?

February 26, 2014  

Barnen från fredagsgruppen har skapat den här jingel som är baserad på artikel 14 ur barnkonventionen.

Artikel 12–15
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App