Podcast Uppdrag 54 Hur mycket kan du om Barnkonventionen?

November 11, 2013  


 Alex Bergström: ordförande i Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. stannade till och sade några uppmuntrandeord när vi visade vår projekt "Uppdrag 54" på Femmanhuset i Göteborg den 1 november 2013.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App